Projekt

Projekt

Název projektu:

Inovace bakalářských studijních programů Regionální rozvoj a Mezinárodní teritoriální studia
Zkrácený název projektu: Inovace bakalářských programů
Název projektu anglicky: Bachelor Study Modul Regionální rozvoj a Mezinárodní teritoriální studia
Žadatel projektu: Mendelova univerzita v Brně
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název prioritní osy:


Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je inovace stud. programů dle požadavků a potřeb studentů a potenciálních zaměstnavatelů na kompetence absolventů VŠ. Inovace programů Reg. rozvoj, Regional Development, Mezinárodní teritoriální studia a International Territorial studies tak reaguje jak na rostoucí význam sociálně ekonomického vývoje regionů pro vyvážený rozvoj Evropy i jednotlivých členských států Evropské unie, tak i na rostoucí společenskou potřebu výchovy specialistů pro oblast a problematiku rozvojových zemí.Cíle projektu budou dosaženy tvorbou a úpravou kompetencí studentů u předmětů, doplněním aktuálních témat, vytvořením nových předmětů vč. skript a e-learningových pomůcek v ČJ a AJ. Projekt zrealizuje žadatel ve spolupráci s partnerem projektu Regionální hospodářskou komorou Brno. Do inovace budou zapojeni 3 zahraniční odborníci z Kasertsart University v Thajsku, Fort Hare University v JAR a University of Ghana a pracovníci Agronomické a Provozně ekonomické
fakulty Mendelovy univerzity v Brně.